Pecyn Stêm Yn Cefnogi Skeddan Jiarg

Pecyn Stêm Yn Cefnogi Skeddan Jiarg

Hoffai Cwlwm Celtaidd achub ar y cyfle i ddiolch i Gwmni Pecyn Stêm Ynys Manaw am gefnogi Skeddan Jiarg yn eu hymddangosiad yn Cwlwm 2020. “Mae cael cefnogaeth cwmni mor enwog a hanesyddol yn cefnogi un o’r grwpiau yn Cwlwm, yn amhrisiadwy iawn....
Rhoddwyd cyllid i Cwlwm

Rhoddwyd cyllid i Cwlwm

Mae’n bleser mawr gennym, gallwn gadarnhau bod Cwlwm Celtaidd wedi cael cefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a llywodraeth Cymru. O Wefan Cyngor Celfyddydau Cymru – “Daw’r cyllid a ddosbarthwn gan Lywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol....
Cwlwm 2020 Yn Croesawu Rusty Shackle

Cwlwm 2020 Yn Croesawu Rusty Shackle

Yr hyn sy’dd yn fraint enfawr i’r wyl. Mae Cwlwm yn falch iawn o groesawu Ser Rock Folk Rusty Shackle i nos Wener. Wedi’i leoli yn Caldicot ond wedi’i ddilyn gan llengoedd o gefnogwyr o Dde Cymru i’r Unol Daleithiau, daeth Rusty Shackle...
Mabon ar Nos Sadwrn

Mabon ar Nos Sadwrn

Mae’n anrhydedd mawr y bydd Cwlwm Celtaidd 2020 yn gweld Mabon Jamie Smith yn dychwelyd fel rhan o’u taith ffarwel – Final HUZZAH. Dywedodd Cyfarwyddwr yr Ŵyl, Mel Evans, “Mae Mabon wedi bod yn diddanu eu cefnogwyr am yr 20 mlynedd diwethaf....
Helo, ‘da ni’n nol!

Helo, ‘da ni’n nol!

Noswaith da pawb. Mae ychydig ohonoch wedi sylwi bod ein gwefan wedi bod i lawr. Fe wnaethon ni geisio cywiro hyn ond rydyn ni wedi cael nifer o traferthion. Ond, rydym yn ôl (mewn ymddangosiad ychydig wahanol). Byddwch yn amyneddgar gyda ni os gwelwch yn dda wrth i...