Cwlwm Celtaidd 2020

Mawrth 6ed-8fed 2020

Hi-Tide Porthcawl

Cwlwm Yn Croesawi Mabon Yn ol

Mae Ffefrynnau’r Ŵyl yn dychwelyd yn fuddugoliaethus ar gyfer Cwlwm Celtaidd 2020

Friday Night Sees Rusty Shackle Take The Stage

The Stars of Indie Folk Rock are set to light Cwlwm Alight 

Ein Cefnogwyr

Newyddion

Rhoddwyd cyllid i Cwlwm

Mae’n bleser mawr gennym, gallwn gadarnhau bod Cwlwm Celtaidd wedi cael cefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a llywodraeth Cymru.

read more