Cwlwm Celtaidd 2020

Mawrth 6ed-8fed 2020

Hi-Tide Porthcawl

Cwlwm Yn Croesawi Mabon Yn ol

Mae Ffefrynnau’r Ŵyl yn dychwelyd yn fuddugoliaethus ar gyfer Cwlwm Celtaidd 2020

Friday Night Sees Rusty Shackle Take The Stage

The Stars of Indie Folk Rock are set to light Cwlwm Alight 

Ein Cefnogwyr

Newyddion

Cwlwm 2020

Do, bum yn lwcus iawn, rhaid mai Cwlwm Celtaidd oedd un o’r unig Wŷliau i gael eu cynnal yng Nhymru eleni.  Croesawyd cantorion, cerddorion a dawnswyr o’r gwledydd Celtaidd i dref Porthcawl ar gyfer Gŵyl Cwlwm Celtaidd, 2020. Cynhaliwyd yr Ŵyl o ddydd Gwener, Mawrth y...

read more

Rhyddhawyd Rhaglen yr Ŵyl

Mae Cwlwm mor gyffrous i ryddhau'r rhaglen swyddogol ar gyfer Gŵyl 2020. Mae'r penwythnos yn llawn dop o artistiaid, cerddoriaeth a dawns wych. Gobeithio y gallwch chi dod!! (Yn Agor Mewn Blwch Golau) Tudalen 1 Tudalen 2 Tudalen 3 Tudalen 4 Dadlwythwch Amserlen y...

read more

Rhoddwyd cyllid i Cwlwm

Mae’n bleser mawr gennym, gallwn gadarnhau bod Cwlwm Celtaidd wedi cael cefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a llywodraeth Cymru.

read more