SGÊR – Aelodau – Iolo Whelan

SGÊR – Aelodau – Iolo Whelan

Offerynwr taro o Fro Morgannwg yw iolo, fu’n perfformio a dysgu yn broffesiynol ers ugain mlynedd bellach.  Bu wastad ganddo ddiddordeb mawr mewn chwarae cerddoriaeth wreiddiol, ac mae’n ymhyfrydu mewn cyfeilio artistiaid sy’n creu eu celfyddyd eu hunain. Drwy feysydd...
SGÊR – Aelodau – Jordan Price Williams

SGÊR – Aelodau – Jordan Price Williams

Mae Jordan Price Williams, un o raddedigion CBCDC, wedi cerfio cilfach iddo’i hun fel un o brif ddehonglyddion cenhedlaeth newydd o soddgrythwyr traddodiadol Cymreig. Fel aelod o VRï, Pendevig, Elfen a cyn-aelod o NoGood Boyo, mae Jordan wedi perfformio ar draws...
SGÊR – Aelodau – Selyf Edwards

SGÊR – Aelodau – Selyf Edwards

Mae Selyf yn perfformio’n rheolaidd ar ffidil gyda Cat’s Claw a Jac Y Do bandiau ceilidh a thwmpath, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn ogystal â chyfeilio i nifer o gantorion proffesiynol o wahanol arddulliau. Ers dros ddeugain mlynedd bu’n gyfeilydd gyda...
SGÊR – Aelodau – Samiwel Humphreys

SGÊR – Aelodau – Samiwel Humphreys

Mae Samiwel Humphreys o arfordir prydferth Gogledd Orllewin Cymru. Daw ei gefndir cerddorol yn wreiddiol yn chwarae mewn bandiau roc ac electronig mewn clybiau nos cyn iddo darganfod cymysgedd hud o arddulliau gwerin a modern yn chwarae gitâr i fandiau fel Calan,...
SGÊR – Aelodau – Jamie Smith

SGÊR – Aelodau – Jamie Smith

Mae Jamie Smith yn un o acordionyddion gorau’r DU. Wedi’i eni yn ne Cymru, mae Jamie, 39 oed, yn fwyaf adnabyddus am ei waith gyda’r band Rhyng-Geltaidd Jamie Smith’s MABON. Ffurfiodd y band yn ôl pan oedd Jamie yn dal yn ei arddegau ac mae wedi perfformio miloedd o...