Newyddion 2021

Newyddion 2021

Yn anffodus oherwydd sefyllfa barhaus COVID rydym wedi penderfynu y bydd rhaid canslo Cwlwm Celtaidd 2021. Byddwn yn treulio 2021 yn cynllunio beth i ni’n hyderus fydd yn ŵyl fythgofiadwy yn 2022. Cofiwch gadw mewn cysylltiad!! Cadwch yn ddiogel a daliwch ati i...
Cwlwm 2020

Cwlwm 2020

Do, bum yn lwcus iawn, rhaid mai Cwlwm Celtaidd oedd un o’r unig Wŷliau i gael eu cynnal yng Nhymru eleni.  Croesawyd cantorion, cerddorion a dawnswyr o’r gwledydd Celtaidd i dref Porthcawl ar gyfer Gŵyl Cwlwm Celtaidd, 2020. Cynhaliwyd yr Ŵyl o ddydd Gwener, Mawrth y...

Rhyddhawyd Rhaglen yr Ŵyl

Mae Cwlwm mor gyffrous i ryddhau’r rhaglen swyddogol ar gyfer Gŵyl 2020. Mae’r penwythnos yn llawn dop o artistiaid, cerddoriaeth a dawns wych. Gobeithio y gallwch chi dod!! (Yn Agor Mewn Blwch Golau) Tudalen 1 Tudalen 2 Tudalen 3 Tudalen 4 Dadlwythwch...
Pecyn Stêm Yn Cefnogi Skeddan Jiarg

Pecyn Stêm Yn Cefnogi Skeddan Jiarg

Hoffai Cwlwm Celtaidd achub ar y cyfle i ddiolch i Gwmni Pecyn Stêm Ynys Manaw am gefnogi Skeddan Jiarg yn eu hymddangosiad yn Cwlwm 2020. “Mae cael cefnogaeth cwmni mor enwog a hanesyddol yn cefnogi un o’r grwpiau yn Cwlwm, yn amhrisiadwy iawn....
Rhoddwyd cyllid i Cwlwm

Rhoddwyd cyllid i Cwlwm

Mae’n bleser mawr gennym, gallwn gadarnhau bod Cwlwm Celtaidd wedi cael cefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a llywodraeth Cymru. O Wefan Cyngor Celfyddydau Cymru – “Daw’r cyllid a ddosbarthwn gan Lywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol....