SGÊR – Aelodau – Jordan Price Williams

SGÊR – Aelodau – Jordan Price Williams

Mae Jordan Price Williams, un o raddedigion CBCDC, wedi cerfio cilfach iddo’i hun fel un o brif ddehonglyddion cenhedlaeth newydd o soddgrythwyr traddodiadol Cymreig. Fel aelod o VRï, Pendevig, Elfen a cyn-aelod o NoGood Boyo, mae Jordan wedi perfformio ar draws...
SGÊR – Aelodau – Selyf Edwards

SGÊR – Aelodau – Selyf Edwards

Mae Selyf yn perfformio’n rheolaidd ar ffidil gyda Cat’s Claw a Jac Y Do bandiau ceilidh a thwmpath, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn ogystal â chyfeilio i nifer o gantorion proffesiynol o wahanol arddulliau. Ers dros ddeugain mlynedd bu’n gyfeilydd gyda...
SGÊR – Aelodau – Samiwel Humphreys

SGÊR – Aelodau – Samiwel Humphreys

Mae Samiwel Humphreys o arfordir prydferth Gogledd Orllewin Cymru. Daw ei gefndir cerddorol yn wreiddiol yn chwarae mewn bandiau roc ac electronig mewn clybiau nos cyn iddo darganfod cymysgedd hud o arddulliau gwerin a modern yn chwarae gitâr i fandiau fel Calan,...