Mae’n bleser mawr gennym, gallwn gadarnhau bod Cwlwm Celtaidd wedi cael cefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a llywodraeth Cymru.

O Wefan Cyngor Celfyddydau Cymru – “Daw’r cyllid a ddosbarthwn gan Lywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol. Mae’r rhan fwyaf o’n cyllid yn mynd i artistiaid a sefydliadau celfyddydol sy’n cyflawni rhaglenni gwaith ledled Cymru.”

Dywedodd Mel Evans “Ar ôl colli allan ar gyllid ar gyfer Cwlwm 2019, mae cael cefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru yn sicrhau mai Cwlwm Celtaidd 2020 fydd y mwyaf a’r gorau eto.”

“Mae’r gefnogaeth a roddwyd i ni gan CCC a LlCC, yn ein galluogi i ddod â thalentau gorau’r Gymuned Geltaidd ynghyd yng Nghymru. Rydyn ni’n gobeithio dangos yr harddwch, a’r traddodiadau sy’n dod â’r Cenhedloedd Celtaidd at ei gilydd.”