Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Cwlwm Celtaidd yn dychwelyd yn fuddugoliaethus yn 2022!

Cadarnhawyd y dyddiadau fel y 1af-3ydd o Ebrill 2022 yn yr High Tide Porthcawl.

Dewch yn ôl am ddiweddariadau wrth iddynt gyrraedd!