Yn anffodus oherwydd sefyllfa barhaus COVID rydym wedi penderfynu y bydd rhaid canslo Cwlwm Celtaidd 2021. Byddwn yn treulio 2021 yn cynllunio beth i ni’n hyderus fydd yn ŵyl fythgofiadwy yn 2022.

Cofiwch gadw mewn cysylltiad!!

Cadwch yn ddiogel a daliwch ati i gefnogi cerddoriaeth byw.

Diolch am eich cefnogaeth.