SGÊR – Aelodau – Iolo Whelan

SGÊR – Aelodau – Iolo Whelan

Offerynwr taro o Fro Morgannwg yw iolo, fu’n perfformio a dysgu yn broffesiynol ers ugain mlynedd bellach.  Bu wastad ganddo ddiddordeb mawr mewn chwarae cerddoriaeth wreiddiol, ac mae’n ymhyfrydu mewn cyfeilio artistiaid sy’n creu eu celfyddyd eu hunain. Drwy feysydd...
SGÊR – Aelodau – Selyf Edwards

SGÊR – Aelodau – Selyf Edwards

Mae Selyf yn perfformio’n rheolaidd ar ffidil gyda Cat’s Claw a Jac Y Do bandiau ceilidh a thwmpath, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn ogystal â chyfeilio i nifer o gantorion proffesiynol o wahanol arddulliau. Ers dros ddeugain mlynedd bu’n gyfeilydd gyda...
SGÊR – Aelodau – Samiwel Humphreys

SGÊR – Aelodau – Samiwel Humphreys

Mae Samiwel Humphreys o arfordir prydferth Gogledd Orllewin Cymru. Daw ei gefndir cerddorol yn wreiddiol yn chwarae mewn bandiau roc ac electronig mewn clybiau nos cyn iddo darganfod cymysgedd hud o arddulliau gwerin a modern yn chwarae gitâr i fandiau fel Calan,...
SGÊR – Aelodau – Jamie Smith

SGÊR – Aelodau – Jamie Smith

Mae Jamie Smith yn un o acordionyddion gorau’r DU. Wedi’i eni yn ne Cymru, mae Jamie, 39 oed, yn fwyaf adnabyddus am ei waith gyda’r band Rhyng-Geltaidd Jamie Smith’s MABON. Ffurfiodd y band yn ôl pan oedd Jamie yn dal yn ei arddegau ac mae wedi perfformio miloedd o...
SGÊR – Aelodau – Frank Joughin

SGÊR – Aelodau – Frank Joughin

Mae Frank Joughin yn ffidlwr 13 oed yn wreiddiol o dde Cymru ac yn awr yn byw ar Ynys Manaw. Mae wedi ennill sawl gwobr am ei chwarae gan gynnwys gwobr NAMA am gyfraniad i ddiwylliant Manaweg drwy gerddoriaeth a’r lle cyntaf ar gyfer ffidil unigol yng Ngŵyl Gerdd...