Mae’n anrhydedd mawr y bydd Cwlwm Celtaidd 2020 yn gweld Mabon Jamie Smith yn dychwelyd fel rhan o’u taith ffarwel – Final HUZZAH.

Dywedodd Cyfarwyddwr yr Ŵyl, Mel Evans, “Mae Mabon wedi bod yn diddanu eu cefnogwyr am yr 20 mlynedd diwethaf. Roedd yn ddrwg gen i glywed eu bod yn gorffen fel band, ond rwy’n falch iawn y gall Cwlwm chwarae rhan yn eu hanfon olaf”.

Bydd Mabon yn camu i’r llwyfan fel y brif act nos Sadwrn, yn yr hyn sy’n sicr o fod yn noson sydd wedi’i gwerthu allan.