Yr hyn sy’dd yn fraint enfawr i’r wyl. Mae Cwlwm yn falch iawn o groesawu Ser Rock Folk Rusty Shackle i nos Wener.

Wedi’i leoli yn Caldicot ond wedi’i ddilyn gan llengoedd o gefnogwyr o Dde Cymru i’r Unol Daleithiau, daeth Rusty Shackle at ei gilydd yn wreiddiol dros wyth mlynedd yn ôl. Yn yr amser hwnnw, mae’r band wedi rhyddhau pedwar albwm yn ogystal â chwarae gwyliau a lleoliadau ledled y byd.

Mae eu pedwerydd albwm, The Raven, The Thief & The Hangman yn gymysgedd o delynegion gwerin traddodiadol o bedwar ban y byd, gyda cherddoriaeth ac alawon newydd sbon wedi’u hysgrifennu ar eu cyfer.

Dywedodd Cyfarwyddwr yr Ŵyl, Mel Evans, “Mae cael Rusty Shackle a Mabon yn Cwlwm yn dangos y dalent o safon fyd-eang sydd gan Gymru i’w gynnig. Rydyn ni’n falch iawn o gael lineup mor amlwg yn siapio i fyny.”

“Mae’r fraint o gael rhai o’r cerddorion gorau yn perfformio ar ein llwyfan yn addo dod â chynulleidfaoedd llawn dop ac o bosib y Cwlwm Celtaidd mwyaf a gorau hyd yn hyn.”

Bydd gwybodaeth am docynnau yn dilyn yn fuan.