Hoffai Cwlwm Celtaidd achub ar y cyfle i ddiolch i Gwmni Pecyn Stêm Ynys Manaw am gefnogi Skeddan Jiarg yn eu hymddangosiad yn Cwlwm 2020.

“Mae cael cefnogaeth cwmni mor enwog a hanesyddol yn cefnogi un o’r grwpiau yn Cwlwm, yn amhrisiadwy iawn. Mae’r rhan fwyaf o’r gweithredoedd yn Cwlwm yn amatur, a gall y costau teithio fod yn bwynt glynu mawr. Mae cefnogaeth IOM Steam Packet yn gwneud yr hir trip, ychydig yn haws “.

Cwmni Pecyn Stêm Ynys Manaw Cyfyngedig yw’r cwmni cludo teithwyr hynaf sy’n gweithredu’n barhaus yn y byd, gan ddathlu ei ben-blwydd yn 190 oed yn 2020.

Mae’r cwmni’n darparu gwasanaethau cludo nwyddau, teithwyr a cherbydau rhwng Terfynell Môr Ynys Manaw, yn Douglas, Ynys Manaw, a phum porthladd yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon.