SGÊR – Aelodau – Iolo Whelan

SGÊR – Aelodau – Iolo Whelan

Offerynwr taro o Fro Morgannwg yw iolo, fu’n perfformio a dysgu yn broffesiynol ers ugain mlynedd bellach.  Bu wastad ganddo ddiddordeb mawr mewn chwarae cerddoriaeth wreiddiol, ac mae’n ymhyfrydu mewn cyfeilio artistiaid sy’n creu eu celfyddyd eu hunain. Drwy feysydd...
Mae’r parti wedi symud!

Mae’r parti wedi symud!

Yn anffodus, oherwydd y sefyllfa bresennol ac er mwyn gwneud defnydd llawn o holl gyfleusterau’r Hi-Tide, bydd rhaid i Cwlwm Celtaidd 22 gymryd seibiant o’r traddodiad a symud i’r Hydref. Dyma gyfle cyffrous i roi cynnig ar rywbeth newydd. Rydym yn trefnu ein hoff...

Cwlwm Celtaidd 2022

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Cwlwm Celtaidd yn dychwelyd yn fuddugoliaethus yn 2022! Cadarnhawyd y dyddiadau fel y 1af-3ydd o Ebrill 2022 yn yr High Tide Porthcawl. Dewch yn ôl am ddiweddariadau wrth iddynt...