Pecyn Stêm Yn Cefnogi Skeddan Jiarg

Pecyn Stêm Yn Cefnogi Skeddan Jiarg

Hoffai Cwlwm Celtaidd achub ar y cyfle i ddiolch i Gwmni Pecyn Stêm Ynys Manaw am gefnogi Skeddan Jiarg yn eu hymddangosiad yn Cwlwm 2020. “Mae cael cefnogaeth cwmni mor enwog a hanesyddol yn cefnogi un o’r grwpiau yn Cwlwm, yn amhrisiadwy iawn....
Cwlwm 2020 Yn Croesawu Rusty Shackle

Cwlwm 2020 Yn Croesawu Rusty Shackle

Yr hyn sy’dd yn fraint enfawr i’r wyl. Mae Cwlwm yn falch iawn o groesawu Ser Rock Folk Rusty Shackle i nos Wener. Wedi’i leoli yn Caldicot ond wedi’i ddilyn gan llengoedd o gefnogwyr o Dde Cymru i’r Unol Daleithiau, daeth Rusty Shackle...
Mabon ar Nos Sadwrn

Mabon ar Nos Sadwrn

Mae’n anrhydedd mawr y bydd Cwlwm Celtaidd 2020 yn gweld Mabon Jamie Smith yn dychwelyd fel rhan o’u taith ffarwel – Final HUZZAH. Dywedodd Cyfarwyddwr yr Ŵyl, Mel Evans, “Mae Mabon wedi bod yn diddanu eu cefnogwyr am yr 20 mlynedd diwethaf....