Ein Cefnogwyr

Newyddion

Mae’r parti wedi symud!

Yn anffodus, oherwydd y sefyllfa bresennol ac er mwyn gwneud defnydd llawn o holl gyfleusterau’r Hi-Tide, bydd rhaid i Cwlwm Celtaidd 22 gymryd seibiant o’r traddodiad a symud i’r Hydref. Dyma gyfle cyffrous i roi cynnig ar rywbeth newydd. Rydym yn trefnu ein hoff...

read more

Cwlwm Celtaidd 2022

Mae'n bleser gennym gyhoeddi y bydd Cwlwm Celtaidd yn dychwelyd yn fuddugoliaethus yn 2022! Cadarnhawyd y dyddiadau fel y 1af-3ydd o Ebrill 2022 yn yr High Tide Porthcawl. Dewch yn ôl am ddiweddariadau wrth iddynt...

read more

Newyddion 2021

Yn anffodus oherwydd sefyllfa barhaus COVID rydym wedi penderfynu y bydd rhaid canslo Cwlwm Celtaidd 2021. Byddwn yn treulio 2021 yn cynllunio beth i ni'n hyderus fydd yn ŵyl fythgofiadwy yn 2022. Cofiwch gadw mewn cysylltiad!! Cadwch yn ddiogel a daliwch ati i...

read more

Cwlwm 2020

Do, bum yn lwcus iawn, rhaid mai Cwlwm Celtaidd oedd un o’r unig Wŷliau i gael eu cynnal yng Nhymru eleni.  Croesawyd cantorion, cerddorion a dawnswyr o’r gwledydd Celtaidd i dref Porthcawl ar gyfer Gŵyl Cwlwm Celtaidd, 2020. Cynhaliwyd yr Ŵyl o ddydd Gwener, Mawrth y...

read more

Rhyddhawyd Rhaglen yr Ŵyl

Mae Cwlwm mor gyffrous i ryddhau'r rhaglen swyddogol ar gyfer Gŵyl 2020. Mae'r penwythnos yn llawn dop o artistiaid, cerddoriaeth a dawns wych. Gobeithio y gallwch chi dod!! (Yn Agor Mewn Blwch Golau) Tudalen 1 Tudalen 2 Tudalen 3 Tudalen 4 Dadlwythwch Amserlen y...

read more

Rhoddwyd cyllid i Cwlwm

Mae’n bleser mawr gennym, gallwn gadarnhau bod Cwlwm Celtaidd wedi cael cefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a llywodraeth Cymru.

read more