No Good Boyo

Gwener 7fed o Hydref 2022

SGÊR

Sadwrn 8fed o Hydref 2022

Ein Cefnogwyr

Newyddion

SGÊR – Aelodau – Iolo Whelan

Offerynwr taro o Fro Morgannwg yw iolo, fu’n perfformio a dysgu yn broffesiynol ers ugain mlynedd bellach.  Bu wastad ganddo ddiddordeb mawr mewn chwarae cerddoriaeth wreiddiol, ac mae’n ymhyfrydu mewn cyfeilio artistiaid sy’n creu eu celfyddyd eu hunain. Drwy feysydd...

read more

SGÊR – Aelodau – Jamie Smith

Mae Jamie Smith yn un o acordionyddion gorau’r DU. Wedi’i eni yn ne Cymru, mae Jamie, 39 oed, yn fwyaf adnabyddus am ei waith gyda’r band Rhyng-Geltaidd Jamie Smith’s MABON. Ffurfiodd y band yn ôl pan oedd Jamie yn dal yn ei arddegau ac mae wedi perfformio miloedd o...

read more

SGÊR – Aelodau – Frank Joughin

Mae Frank Joughin yn ffidlwr 13 oed yn wreiddiol o dde Cymru ac yn awr yn byw ar Ynys Manaw. Mae wedi ennill sawl gwobr am ei chwarae gan gynnwys gwobr NAMA am gyfraniad i ddiwylliant Manaweg drwy gerddoriaeth a’r lle cyntaf ar gyfer ffidil unigol yng Ngŵyl Gerdd...

read more

Mae’r parti wedi symud!

Yn anffodus, oherwydd y sefyllfa bresennol ac er mwyn gwneud defnydd llawn o holl gyfleusterau’r Hi-Tide, bydd rhaid i Cwlwm Celtaidd 22 gymryd seibiant o’r traddodiad a symud i’r Hydref. Dyma gyfle cyffrous i roi cynnig ar rywbeth newydd. Rydym yn trefnu ein hoff...

read more

Cwlwm Celtaidd 2022

Mae'n bleser gennym gyhoeddi y bydd Cwlwm Celtaidd yn dychwelyd yn fuddugoliaethus yn 2022! Cadarnhawyd y dyddiadau fel y 1af-3ydd o Ebrill 2022 yn yr High Tide Porthcawl. Dewch yn ôl am ddiweddariadau wrth iddynt...

read more