Perree Bane

Perree Bane

Wedi’i ffurfio ym 1982, mae Perree Bane yn grŵp dawns, cerddoriaeth a chân draddodiadol Manaweg wedi’i leoli yn Castletown, yn Ne Ynys Manaw. Mae gan y grŵp oddeutu hanner cant o aelodau o bob oed gydag adran blant gref sydd hefyd yn perfformio fel grŵp yn...
Dawnswyr Skeddan Jiarg

Dawnswyr Skeddan Jiarg

Grŵp dawns Manaweg ifanc yw Skeddan Jiarg dan arweiniad Grainne Joughin. Wedi’i leoli yn Peel, mae’r dawnswyr yn amrywio o blant bach i oedolion ac maen nhw’n cwrdd brynhawn Sul yn Peel. Yn 2017 cawsant wobr Cymdeithas Manaweg Gogledd America am...