Cat’s Claw

Dechreuodd Cat’s Claw gyda’i gilydd ym mis Ionawr 1993 pan oedd cyfres o hen gydnabod wedi derbyn gwahoddiad i’r un parti priodas. Pan wireddwyd y ffaith hon, dadleuwyd y syniad i gynnal ychydig o bractisau a llwyfannu ceilidh byr trwy anrheg briodas...
Robin Huw Bowen

Robin Huw Bowen

Mae Robin Huw Bowen yn arlunydd sy’n cynrychioli enaid iawn y traddodiad cerddorol Cymreig. Gan dynnu ar ei ymchwil hir ei hun, a defnyddio technegau dilys a ddysgwyd o ffynonellau byw, mae’n dwyn ynghyd wahanol linynnau’r traddodiad, i roi mynegiant...

Rusty Shackle

Band gwerin indie o Gymru yw Rusty Shackle sydd wedi bod yn swyno cynulleidfaoedd gyda’u perfformiadau byw anhygoel ers misoedd cynnar 2010. Mae eu sioeau’n asio alawon bachog wedi’u saernïo’n dda gyda pherfformiadau lefel egni uchel syfrdanol a fydd yn sicrhau y...

MABON Jamie Smith

O wefan www.jamiesmithsmabon.com Ffurfiwyd Mabon o ddau deulu ym 1999, yn chwarae trefniadau cynllun cartref o alawon dawns gwerin Cymreig yn nhafarndai a dawnsfeydd ‘twmpath’ yn eu de Cymru brodorol. Torri i Lorient, yn Llydaw, Ffrainc – cartref y...