Daniel Calan Jones

Daniel Calan Jones

Mae Daniel Calan Jones yn fyfyriwr blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Birmingham ac yn dilyn cwrs BSc Physiotherapy. Mae yn gyn prif fachgen yn Ysgol Plasmawr, Caerdydd, yn aelod o Adran Bro Taf, yn chwarae’r drymiau i’r band ‘Wigwam’ ac yn chwaraewr rygbi brwd. Dros y...
Phoebe Rees

Phoebe Rees

Mae Phoebe Rees yn gerddor a chyfansoddwr caneuon o Groesoswallt. Wedi’i dylanwadu gan ystod amrywiol o genres a diwylliannau cerddorol, mae hi’n cyfuno elfennau o draddodiadau Gwerin Celtaidd, Seisnig ac Americanaidd yn bennaf yn ei chreu cerddoriaeth....
Mansant

Mansant

Mae Teulu Lloyd – rhieni Geraint a Sara, a’u plant (ffidlwr a thelynor Mared, chwaraewr fiola a gitarydd Carwyn a’r Tanwen ieuengaf, bach, sydd wedi ei difetha gan ei bas dwbl) yn dangos gwreiddioldeb trawiadol yn eu trefniadau pefriog. Mae Sara hyd yn oed yn...
Band Ceilidh Calennig

Band Ceilidh Calennig

Mae gan Gymru draddodiad cyfoethog o gerddoriaeth ddawns a chân sy’n parhau i dyfu a datblygu wrth i awduron heddiw gyfoethogi trysorau’r ychydig ganrifoedd diwethaf. Mae cerddorion heddiw yn bwrw ymlaen â cherddoriaeth Gymraeg mewn ffordd na ellid fod...
Cat’s Claw

Cat’s Claw

Dechreuodd Cat’s Claw gyda’i gilydd ym mis Ionawr 1993 pan oedd cyfres o hen gydnabod wedi derbyn gwahoddiad i’r un parti priodas. Pan wireddwyd y ffaith hon, dadleuwyd y syniad i gynnal ychydig o bractisau a llwyfannu ceilidh byr trwy anrheg briodas...