No photo description available.

Mae Sian a Dom yn ddeuawd boblogaidd o Gaerdydd, sy’n defnyddio llais a gitâr acwstig i gyflwyno dehongliadau crefftus o ganeuon gwych.

Mae eu cerddoriaeth yn rhychwantu ystod eang o genres, o Americana, Pop, a Gwerin Traddodiadol, i gyd wedi’u hatalnodi gan rywfaint o ddeunydd gwreiddiol.

Mae llais hyfryd Sian a harmonïau diymdrech, ochr yn ochr â chyfeiliannau cydymdeimladol, hamddenol Dom, wedi bod yn swyno cynulleidfaoedd ers bron i 15 mlynedd ac maent yn uchel eu parch ar draws y sin gerddoriaeth yn Ne Cymru. Peidiwch â’u colli!