Un a fu unwaith yn gyflwynydd, actores ac awdur proffesiynnol – daw Eiry allan o’r cysgodion o bryd i’w gilydd i weithio’n gyhoeddus. Heddiw, er yn eitha cymhercyn ac yn ei wythdegau mae hi’n dal i ddawnsio (hercian) yn ymarferion Dawnswyr Gwerin Penyfai, ac yn achlusurol yn mentro i ddawnio’r dawsiau llys yn ARAF IAWN. Ar hyn o bryd mae hi’n Llywydd Cymdeithas Ddawns Werin Cymru ac yn dal i sgwennu.