Cyngherddau

Nos Gwener 8fed Mawrth

Cyngerdd - Dawnsfa ‘HI TIDE’

7.30yh – 7.40yh - Band Pibau California a’r Ardal
7.40yh – 7.45yh - Croeso i Ŵyl Cwlwm Celtaidd 2019
7.45yh – 8.00yh - Ddawnsfeydd Gwyddelig gyda Siamsóirí
8.05yh – 8.30yh - Triawd Telynau Robin Huw Bowen
8.35yh – 8.50yh - Ddawnsfeydd Manawaidd gyda Perree Bane
8.55yh – 9.15yh - Alawon Cymreig gyda Selyf a Rhys
9.20yh – 9.35yh - Ddawnsfeydd Cernywaidd gyda Kekezza
9.45yh – 11.00yh - Frank Hennessy gyda Iolo Jones, Dave Burns a Gwyndaf Roberts

Dawns - Ystafell ‘BAYSIDE’

Twmpathau ac Arddangosiadau Dawns

7.30yh -7.50yh - Arddangosiad o Ddawnsfeydd Cernywaidd
gyda Hevva
7.50yh – 9.50yh - Twmpath (Troyl) gyda The Brim a Galwr Julian Whiting
9.50yh – 10.00yh - Arddangosiad o Ddawnsfeydd Albanaidd gyda Ballochleam
10.00yh –11.15yh Twmpath gyda Dawnswyr Môn

Bar ‘HARBOUR LIGHTS’

8.00yh – 8.45yh - Caneuon, alawon a dawns gyda Morfa
8.45yh – 9.30yh Caneuon, alawon a dawns gyda Mansant

 

11.00yh -  Bydd y parti yn parhau yn yr ANCIENT BRITON, Tŷ Tafarn yr Ŵyl, gyda Mike Greenwod, Pat Smith a Ned Clamp

Dydd Sadwrn, Mawrth 9fed

11.00yb – 1.00yh - Arddangosiadau Dawns o gwmpas Porthcawl gyda’n hymwelwyr a grwpiau dawns lleol, gan gynnwys Band Pibau California a’r Ardal.

Os bydd y tywydd yn wael bydd yr arddangosiadau’n digwydd yn Nawnsfa Hi-Tide

(Pawb i gyfarfod ym mar yr Harbour Lights am 10.45yb)

Dawnsfa ‘HI TIDE’

Yr Alban yn erbyn Cymru

1.45yh – 2.00yh - Band Pibau California a’r Ardal.
2.00yh – 4.00yh - Yr Alban yr erbyn Cymru ar y sgrîn fawr

Hanner amser Alawon Cymreig gyda Morfa

4.15yh – 4.30yh - Band Pibau California a’r Ardal.

Ystafell ‘OGMORE’ (i fyny’r grisiau)

2.00yh – 3.00yh - Gweithdy llwyau gyda Pat ‘Spoons’

Bar ‘HARBOUR LIGHTS’

12.00 – 1.00yh - Cerddoriaeth gyda Phoebe Rees
1.00yh -2.00yh - Sesiynau Cerdd gyda’r Cernywiaid

DAWNS - Ystafell ‘Bayside’

2.00yh – 3.00yh - Dawnsfeydd a chaneuon Gwyddelig gyda Siamsóirí
3.00yh – 3.20pm - Arddangosiad Clocsio – Cobblers Awl
3.20yh – 4.30yh - Gweithdy Dawns Manywaidd gyda Perree Bane
4.30yh – 5.30 Gweithdy Dawns Cymreig gyda Dawnswyr Môn

Nos Sadwrn, Mawrth 9fed

CYNGERDD Dawnsfa ‘Hi Tide’

7.30yh – 7.40yh - Band Pibau California a’r Ardal
7.40yh – 7.55yh - Arddangosiad o Ddawnsfeydd Cernywaidd
gyda Hevva
7.55yh – 8.40yh - Ensemble Gwerin Ieuenctid Cymru gyda’u cyfarwyddwr artistig: Patrick Rimes
8.45yh – 9.00yh - Arddangosiad o Ddawnsfeydd Albanaidd gyda
Ballochleam
9.05yh – 9.25yh - Cantores-gyfansoddwraig Gracie Richards
9.30yh – 9.45yh - Arddangosiad o Ddawnsfeydd Cymreig
gyda Dawnswyr Pen y Fai
9.50yh – 11.00yh - Band Joy Dunlop gyda’r gantores Aeleg Joy a cherddorion o’r Alban

Bar ‘HARBOUR LIGHTS’

5.30yh – 6.30yh - Cerddoriaeth gyda Phoebe Rees
6.30yh – 7.30yh Sesiynau Cerdd gyda Mansant

DAWNS - Ystafell ‘Bayside’

7.30yh – 7.50yh - Arddangosiad o Ddawnsfeydd Gwyddelig
gyda Siamsóirí
7.50yh – 8.15yh - Alawon Cymreig gyda Mansant
8.15pm – 8.30pm - Arddangosiad o Ddawnsfeydd Cernywaidd
gyda Kekezza
8.30yh – 11.30yh - Twmpath gyda Cats Claw
Galwr: Mic Spenceley

11.00yh -  Bydd y parti yn parhau yn yr ANCIENT BRITON, Tŷ Tafarn yr Ŵyl

Dydd Sul, Mawrth 10fed

11.00yb – 12.00yh - Twmpath Traeth gyda’r grwpiau i gyd, a Band Pibau California a’r Ardal

Fe fydd yn digwydd y tu allan i’r Hi-Tide

[Os bydd y tywydd yn caniatáu!]

CYNGERDD - Dawnsfa ‘Hi Tide’

12.00yh – 1.00pm - Gweithdy Clocsio i ddechreuwyr gyda Ceri Evans

2.00yh – 2.10yh - Arddangosiad o dawnsfeydd Cernywaidd gyda Kekezza
2.10yh – 2.50yh - Band Paul Lloyd Nicholas
2.50yh – 3.05yh - Arddangosiad o dawnsfeydd Cymreig gyda Dawnswyr Pen y Fai
3.05yh – 3.35yh - Caneuon, Alawon a Dawns gyda Morfa
3.35yh – 3.45yh - Enillydd Cystadleuaeth Cerddor Ifanc yr Ŵyl
3.55yh – 4.10yh - Alawon gyda Thriawd Telynau Robin Huw Bowen
4.10yh – 4.15yh Diolchiadau Tîm yr Ŵyl
4.15 yh – 5.30yh - Yr Holl Gerddorion: Ffarwel Rhyng-Geltaidd olaf yr Ŵyl
Galwyr: Ceri Evans, Caroline Helps a Julian Whiting

CYNGERDD - Ystafell ‘Bayside’

2.00yh -5.00yh - Cyngerdd gyda Pat Smith a Ned Clamp gyda Chlybiau Gwerin Casnewydd a Llantrisant
Perfformiad gan y Gerddorfa Lwyau

Ystafell ‘OGMORE’ (i fyny’r grisiau)

11.00yb – 12.00yh - Gweithdy Alawon Cymreig gyda Robin Huw Bowen, Selyf Edwards a Iolo Jones
1.00yh – 3.00yh - Cystadleuaeth Cerddor Ifanc yr Ŵyl

Bar ‘HARBOUR LIGHTS’

11.30yb – 12.15yh - Cerddoriaeth gyda Phoebe Rees
12.15yh – 1.15yh - Alawon Cernywaidd a Manywaidd gyda Perree Bane, The Brim, Hevva a Kekezza
1.15yh – 2.15yh - Alawon Cymreig gyda Dawnswyr Môn, Mansant, Morfa, Pat Smith, Ned Clamp a Mike Greenwood

YSTAFELL CYNHADLEDD CYLCH

2.00yh – 3.00yh - Dysgu Cymraeg mewn 5 munud gydag Eiry Palfrey

8.00yh Bydd y parti yn parhau a’r Ŵyl yn dod i ben yn yr ANCIENT BRITON, Tŷ Tafarn yr Ŵyl