Noson Lawnsio Cwlwm Celtaidd 2019

Bydd yr Ŵyl yn rhedeg o Mawrth 8-10fed, 2019 mewn safle newydd cyffrous yng Nghyrchfan Hamdden Hi-Tide ym Mhorthcawl.

Ar fin cyhoeddi’r prif fandiau – cadwch lygaid ar y wefan. Byddwn ni yng nghwmni cyfeillion hen a newydd o’r gwledydd Celtaidd.