Newyddion

Cyngerdd Agoriadol Cwlwm Celtaidd 2016

Rhoddodd Frank Hennessey a’i Ffrindiau berfformiad gwych yn ein cyngerdd agoriadol 2016 ar Dachwedd 20fed yn y Duke of Wellington, Y Bont-faen.

Wyt ti’n barod am 2016?

Mae Cwlwm Celtaidd 2016 yn nesáu a thocynnau ar werth nawr!

Mae gwybodaeth am docynnau ar gael yma ac maent ar gael i’w prynu o Bafiliwn y Grand Pavilion, Porthcawl nawr.

Am wybodaeth llety ar gyfer yr ŵyl eleni, gallwch lawrlwytho eich ffurflen archebu carafan Trecco Bay yma.