Newyddion

Cwlwm Celtaidd 2018

Yn dilyn llwyddiant Cwlwm Celtaidd dros y blynyddoedd diwethaf, rydym drwy’r amser yn chwilio am ffyrdd o ddatblygu’r ŵyl.

O ganlyniad, ni fydd yr ŵyl yn cael ei gynnal eleni yn ei ffurf bresennol. Bydd Cwlwm Celtaidd yn cynnal rhai digwyddiadau llai yn 2018 wrth i ni baratoi i ddod a’r ŵyl lawn yn ôl yn 2019.

Cadwch lygaid ar ein gwefan am ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau yn 2018.

Diolch o galon am wneud Cwlwm Celtaidd 2017 yn gymaint o lwyddiant!

Diolch i galon i bawb a gymrodd ran yng Ngŵyl Cwlwm Celtaidd 2017.
Artistiaid, stiwardiaid, ysgolion, staff y Pafiliwn, noddwyr, Twristiaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Tref Porthcawl, Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru, Music Wales a’r holl bobl am brynu tocynnau a chefnogi’r Ŵyl – diolch i chi am wneud yr Ŵyl yn bosib.
Gobeithio fod pawb wedi mwynhau!

Rhaglen 2017 nawr ar gael!

 

Penwythnos lawn o gyngherddau, ceilids, gweithdai, sesiynau a digwyddiadau am ddim nawr yn ein hadran ‘BETH SYDD YMLAEN’ ac i’w lawr lwytho yma

Prif Artistiaid 2017!!

Cwlwm Celtaidd 2017 – Cyhoeddi prif artistiaid yr ŵyl

Y bandiau gwerin-Geltaidd Calan a Jamie Smith’s Mabon yw prif artistiaid Gŵyl Ryng-Geltaidd Cymru eleni.

Bydd Calan a Jamie Smith’s Mabon yn ymuno ag artistiaid eraill i berfformio ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ar Fawrth 10-12fed, 2017 ar gyfer yr ŵyl flynyddol sy’n dathlu cerddoriaeth a dawns o’r gwledydd Celtaidd.

Am benwythnos cyfan bydd modd mwynhau perfformiadau, gweithdai, dawnsio stryd yn ogystal â dangosiad o gêm rygbi 6 Gwlad Cymru v Iwerddon ar sgrin fawr am ddim ond £25.

Mae’r band gwerin ifanc o Gymru, Calan, wedi gwneud enw i’w hunain ym Mhrydain a thu hwnt. Byddant yn hyrwyddo eu halbwm newydd, ‘Solomon’ ar daith byd eang yn fuan. Bydd cyfle i glywed blas o’r deunydd newydd yn Cwlwm Celtaidd ar nos Sadwrn, Mawrth 11eg. Dywed Angharad Jenkins, sy’n chwarae ffidil i Calan;

“Dwi’n edrych ymlaen yn arw at ddychwelyd i Cwlwm Celtaidd eleni. Mae e’n bleser i fod yn rhan o ŵyl Gymreig, sy’n dathlu cerddoriaeth a dawns y gwledydd Celtaidd i gyd. Yn ogystal â hynny, mae’n braf i gwrdd â hen ffrindiau o Ynys Manaw, Yr Alban a mwy, a hynny ar ein stepen drws. Dwi’n siŵr fydd ‘na barti mawr i’w gael ym Mhorthcawl dros y penwythnos!”

Ar nos Wener, Mawrth 10fed, bydd cyfle i fwynhau gêm rygbi 6 Gwlad Cymru v Iwerddon mewn noson hwyliog o gerddoriaeth a dawns gyda pherfformiad gan Jamie Smith’s Mabon i gloi’r noson.

Gallwch brynu tocynnau ar gyfer y cyngherddau, neu docyn penwythnos ar wefan Pafiliwn y Grand.

Calan a Jamie Smith’s Mabon!

calan
Jamie Smith's MABON

Llun gan Paul Michael Hughes

Cyhoeddi Prif Artistiaid 2017

Bydd Cwlwm Celtaidd yn cyhoeddi ein prif artistiaid 2017, a fydd yn perfformio ym Mhafiliwn y Grand ar Fawrth 10 – 12, yn fuan iawn.

Cofiwch ymweld â’r dudalen yma yn fuan!

little-dancers

© Dave Williams

Edrych ymlaen at 2017…

Rydym yn brysur yn trefnu Cwlwm Celtaidd 2017 felly cadwch olwg ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol am y diweddaraf.

Methu aros!

Rhaglen gyfan nawr ar gael!

Penwythnos lawn o gynherddau, ceilids, gweithdai, sesiynnau a digwyddiadau am ddim nawr yn ein adran ‘BETH SYDD YMLAEN’

1 week T