Llety

Oes angen gwely cysurus arnoch?

Diolch i’n partneriaid Parkdean Holidays, rydym yn falch o fedru cynnig llety mewn carafanau moethus 3 ystafell sy’n cysgu 6-8 ym Mharc Gwyliau Trecco Bay am bris rhesymol.
Maent yn cynnwys:

  • Ffenestri Dwbl
  • Gwres Canolog
  • Cegin gyda ffwrn nwy a chyfleusterau eraill
  • Tân Nwy yn yr ystafell fyw
  • Gwelyau ychwanegol yn yr ystafell fyw
  • Dillad gwely am ddim
  • Trydan a Nwy am ddim

Prisiau: £179 am garafán am y penwythnos.

Archebwch eich lle drwy’r ffurflen yma:
Ffurflen Lleti

Neu cysylltwch ag Anne ar anne.tongwynlais@hotmail.co.uk, O7855373098.

Os oes well gennych lety gwely a brecwast mae nifer o westai ar gael ym Mhorthcawl ac o fewn pellter cerdded i Bafiliwn y Grand. Ceir mwy o wybodaeth ar wefan BridgendBites.com

Parkdean caravansParkdean Holidays