Lleoliadau

Mae gan Cwlwm Celtaidd berthynas glos gyda’i lleoliadau ers blynyddoedd a byddai’r ŵyl ar goll hebddynt.

Pafiliwn y GrandByddwn yn symud i Gyrchfan yr Hi Tide ar cyfer 2019., Bu’r Hi Tide yn un o Sefydliadau Twristiaeth mwya poblogaidd ym Mhorthcawl.

Wedi i’r cyngherddau ddod i ben bydd pawb yn heidio i’r dafarn deuluol, The Ancient Briton yn Drenewydd y Notais (Newton), ar gyfer sesiynau anffurfiol a hwyliog wrth y bar.

Ar ddiwedd diwrnod hir, bydd llety cysurus ar gael ym Mharc Gwyliau Trecco Bay. Mae prisiau a mwy o wybodaeth ar ein tudalen Llety.