Diolch o galon am wneud Cwlwm Celtaidd 2017 yn gymaint o lwyddiant!

Diolch i galon i bawb a gymrodd ran yng Ngŵyl Cwlwm Celtaidd 2017.
Artistiaid, stiwardiaid, ysgolion, staff y Pafiliwn, noddwyr, Twristiaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Tref Porthcawl, Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru, Music Wales a’r holl bobl am brynu tocynnau a chefnogi’r Ŵyl – diolch i chi am wneud yr Ŵyl yn bosib.
Gobeithio fod pawb wedi mwynhau!