Cwlwm Celtaidd 2018

Yn dilyn llwyddiant Cwlwm Celtaidd dros y blynyddoedd diwethaf, rydym drwy’r amser yn chwilio am ffyrdd o ddatblygu’r ŵyl.

O ganlyniad, ni fydd yr ŵyl yn cael ei gynnal eleni yn ei ffurf bresennol. Bydd Cwlwm Celtaidd yn cynnal rhai digwyddiadau llai yn 2018 wrth i ni baratoi i ddod a’r ŵyl lawn yn ôl yn 2019.

Cadwch lygaid ar ein gwefan am ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau yn 2018.

little dancers