Ron Jappy

http://ronjappy.com

https://www.facebook.com/ron.jappy

https://twitter.com/ronjappymusic

Yn Raddedig o RSAMD 2011, mae Ron yn cael angerdd am berfformio ac addysgu cerddoriaeth. O oedran ifanc gwnaeth y gorau o’r cyfleoedd a roddwyd iddo ac mae amrywiaeth o gerddorion ac athrawon gwych wedi dylanwadu arno. Wrth astudio a byw yn Glasgow, mae Ron wedi cael nifer o brofiadau a gyflwynwyd iddo trwy’r golygfa gerddorol gyfoethog sydd ar gael ac mae bellach yn gitâr, ffidil a chwaraewr piano.