Phoebe Rees

Yn wreiddiol o Groesoswallt, fe dyfodd Phoebe Rees lan yn yr Alban. Yng Ngogledd Orllewin yr Ucheldiroedd dechreuodd ddysgu’r ffidil. Ar ôl mynd ymlaen i astudio fel chwaraewr viola clasurol yng Nghaeredin a Llundain, mae hi bellach yn byw yn ôl yng Nghroesoswallt. Mae hi’n archwilio sain newydd trwy gyfuno ffidil, fiola a llais ac yn mynd yn ôl at ei gwreiddiau yn yr Alban a cherddoriaeth draddodiadol arall.