Dawnswyr Perree Bane

http://www.homepages.mcb.net/mann/

Perree Bane

Grwp dawns, cerddoriaeth a chân draddodiadol Manaweg o Castletown ar Ynys Manaw yw Dawnswyr Perree Bane.

Ffurfiwyd y grŵp yn 1982 gan Greg Joughin o Peel, gyda thua dwsin o aelodau yn wreiddiol, ers hynny mae wedi tyfu i tua hanner cant o aelodau o bob oed ac mewn rhai achosion, wedi dod yn fater teuluol!