Pat Smith a Ned Clamp

https://www.facebook.com/Patsmithnedclamp/

pat smith and ned clamp

Mae’r ddeuawd o Dde Cymru, Pat Smith a Ned Clamp yn creu cymysgedd egniol o alawon a chaneuon Cymreig ac Americanaidd, gan gyfleu’r gerddoriaeth yn fedrus drwy gonsertinas, gitar, llwyau a harmonicas.