Kekezza

https://www.facebook.com/KekezzaKernow/

Diwygiwyd Kekezza am ddeg mlwyddiant eu perfformiad cyntaf yng Ngŵyl Interceltig Lorient yn 2008, blwyddyn Cymru.

Wedi dod at ei gilydd yn 2006, aethant ymlaen i gynrychioli Cernyw mewn nifer o ddigwyddiadau Celtaidd a gwyliau mewn mannau megis Cymru, Asturias a Llydaw yn ogystal â helaeth yn eu cartref yng Nghernyw.

Ond gyda galw prifysgol a gwaith, Lorient 2012 oedd eu perfformiad cyhoeddus diwethaf gyda’i gilydd. Yn unigol, maen nhw wedi parhau i ddawnsio, chwarae a chanu ar draws y byd gyda llawer o grwpiau Cernyw eraill ond maent yn gyffrous i berfformio gyda’i gilydd eto fel Kekezza.

Maent yn cymryd eu henw o’r gair Cernyweg am ‘grug’, a ddefnyddir yn aml fel symbol o Gernyw ac yn ymgorffori lliwiau’r blodau yn eu gwisgoedd. Eu prif wisgoedd yw gwisg gweithio traddodiadol y 19eg ganrif gyda penwisgiau (‘gooks’ yng Nghhernyw) o’u hardal leol yng nghanol yr ardal fwyngloddio.