Gracie Richards

Mae Gracie yn gyfansoddwr a chantores dwyieithog sy’n dod o Maesteg yng Nghwm Llynfi, bu’n ysgrifennu caneuon o oed ifanc. Mae Gracie wedi cael ei ddylanwadu gan gymysgedd o berfformwyr Indie a pherfformwyr gwerin yn y Gymraeg a’r Saesneg. Roedd hi’n rhan o seremoni gyhoeddi eisteddfod Pen-y-bont ar Ogwr 2017 lle chwaraeodd gân hunan-bennod o’r enw ‘Hwyl Fawr’. Ers hynny mae hi wedi perfformio ar Prynhawn Da a Noson Lawen ar S4C yn ogystal ag ŵyl Introfest ac Tafwyl Fringe. Yn ystod yr haf bydd hi’n chwarae’r brif lwyfan yng Ngwyl Roots ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Ar ôl chwarae graddfa lai yng Nghwlwm yn 2017, mae Gracie yn edrych ymlaen at daro’r brif lwyfan gyda’i brand unigryw o alawon a chyffrous anglo-gymraeg. Mae gan Gracie flwyddyn brysur wedi’i chynllunio gyda’i thîm rheoli yn ‘Bordr’.

Edrychwch ar ei chyfryngau cymdeithasol (Instagram: @gracierichards_ facebook: @gracierichardsmusic) am ragor o wybodaeth a pherfformiadau. Gallwch hefyd wrando ar fwy o’i cherddoriaeth ar Soundcloud (GRACIE).