Gracie Richards

Yn wreiddiol o Gwm Llynfi, Maesteg, mae wedi caru cerddoriaeth ers yn ifanc iawn. Dechreuodd chwarae’r gitâr, y ffidil a’r piano yn 9 oed, ond yr offeryn chwe thant yw ei ffefryn. Ers hynny mae hi wedi dysgu’r ukulele ac mae hi’n chwaraewr medrus ar y ddau offeryn erbyn hyn. Yn perfformio cerddoriaeth werin/bop/indie, mae Gracie yn ysgrifennwr caneuon medrus gyda’i dylanwadau’n cynnwys Alanis Morrisette, Ed Sheeran, Joni Mitchell, Florence and the Machine, a The Staves.

Mae Gracie wedi hen arfer perfformio, wedi cymryd rhan mewn sawl Eisteddfod, sioeau cerdd a chyngherddau gyda’i hysgolion cynradd ac uwchradd. Yn ddiweddar cafodd y cyfle i berfformio un o’i chaneuon gwreiddiol ar Ddiwrnod Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd a hefyd wedi mwynhau bysgio o dro i dro.