Dawnswyr Môn

Grŵp o gerddorion a dawnswyr gwerin yw Dawnswyr Môn sy’n mwynhau dawnsio yng Nghymru ac ymhellach i ffwrdd yn Ewrop. Wedi eu sefydlu ym Môn yn 1980, mae’r grŵp wedi cymryd rhan mewn amryw o eisteddfodau dros Gymru yn ogystal â theithio dros Ewrop gan gynrychioli Cymru mewn gwyliau dawns gwerin yng Ngwlad Pwyl, Denmarc ac Iwerddon.

Mae’r aelodau yn amrywio mewn oedran o fyfyrwyr coleg i’r ymddeol, sy’n dangos apêl eang dawnsio. Mae’r tîm wedi perfformio yng Nghwlwm Celtaidd sawl gwaith yn y gorffennol a pob tro’n mwynhau’r ŵyl yn fawr.