Dawnswyr Gwerin Penyfai

http://www.dawnswyrpenyfai.co.uk/

Mae tîm Penyfai yn adnabyddus yn fyd-eang wedi perfformio mewn amryw wyliau ym Mhrydain ac Ewrop. Gydag arddull amrywiol a chyffrous, maent yn cyfuno dawnsfeydd ffair egnïol, rhai cymdeithasol hwyliog a dawnsfeydd llys gosgeiddig yn eu set.

Yn gwisgo’r wisg Gymreig draddodiadol o frethyn cartref bydd y merched hefyd, ar adegau ffurfiol, yn gwisgo’r hetiau tal sy’n unigryw i Gymru.

Mae band o gerddorion gwerin medrus hefyd yn cyfeilio i’r dawnswyr sy’n siŵr o fod yn llawer iawn o hwyl.