Clwb Gwerin Casnewydd

http://www.newportfolkclub.co.uk/

Bydd Clwb Gwerin Casnewydd yn cwrdd am 8.45pm bob nos Iau yng Nghlwb Athletau Llongau Casnewydd, Highcross Road, Casnewydd, NP10 9AD, De Cymru.

Mae ganddynt gymysgedd o Ganwyr Noson ac Artist Night (fel arfer unwaith y mis), a’u nod yw darparu awyrgylch cefnogol a chyfeillgar i newydd-ddyfodiaid ac hen law.