Band Bibau California a’r Cylch

Bydd Band Bibau California a’r Cylch yn dychwelyd i lenwi strydoedd Porthcawl gyda cherddoriaeth eto eleni. Yn performio ar y strydoedd ac ym Mhafiliwn y Grand, bydd sŵn Band Bibau California a’r Cylch yn ddigon i gnocio’r aer o’ch pennau!