Dawnswyr Ucheldir Ballochleam

https://www.facebook.com/pages/Ballochleam-Dancers/148387565278232

Yn perfformio dawns draddodiadol a choreograffi ucheldir draddodiadol o’r Alban ac yn arwain dawnsfeydd torfol – mae gan nifer o’r Dawnswyr Ucheldir Ballochleam hefyd dalentau cudd yn cynnwys dawns Hip hop, Salsa, Gwyddelig, Dawns Bolyn, dawnsio bola (belly dancing) a mwy!