Amdanom

Gŵyl deuluol llawn cerddoriaeth, dawns a chân o’r gwledydd Celtaidd yw Cwlwm Celtaidd. Gan groesawu talentau o Iwerddon, Yr Alban, Ynys Manaw, Cernyw, Llydaw a Chymru, mae gennym raglen lawn o gyngherddau, dawns, gweithdai, dawns stryd ac ar y traeth yn ogystal â sesiynau hwyliog wrth y bar. Mae rhywbeth i bob oedran felly dewch yn llu.

Mae Cwlwm Celtaidd yn cael ei gynnal am y tro cyntaf yn Gyrchfan yr Hi Tide ym Mhorthcawl, yn agos at holl gyfleusterau’r dref glan môr gyda’i draethau, llwybr arfordir, clybiau golf a chanolfannau awyr agored – lle perffaith am wyliau. Os ydych yn hoff o draethau, dringo neu dafarndai, yna byddwch wrth eich bodd yn ardal Penybont-ar-Ogwr gyda’i lu o weithgareddau i bob oedran. Gallwch ddarganfod mwy am y gornel yma o Dde Cymru ar wefan Brigend Bites – Twristiaeth Sir Penybont a Phorthcawl.