Ail Ddigwyddiad Lansio: Twmpath gyda Jac y Do

Noson o ddawnsio a chanu gyda

JAC Y DO

gydag ychydig o gomedi hefyd!

27/02/2016 @ 19:00

Neuadd y Dref, Y Bont-Faen

Tocynnau £8/£6

07983 069824 / 07855 373098